idr1 & Arnhemse Nieuwe

“Arnhem is een initiatief rijker: Arnhemse Nieuwe. Het is een platform van jonge professionals die allemaal wat met de nieuwe media hebben, en die dat in eerste instantie ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Gedacht vanuit de kracht van het collectief, om Arnhem op de kaart te zetten, en om van wezenlijke betekenis te zijn voor de maatschappij. Arnhemse Nieuwe richt zich op doelgroepen binnen Arnhem met een maatschappelijk nut die geholpen kunnen worden met een goede toepassing van de nieuwe media; iets waar vaak nog te weinig kennis van is, maar waarvan de effecten inmiddels overal merkbaar zijn.” De Gelderlander, Frank Thooft.

Kyrill Poelmans is namens idr1 een van de initiatiefnemers van Arnhemse Nieuwe. idr1 draagt graag bij aan de verspreiding van kennis en kunde op het gebied van nieuwe media en hoopt met haar ervaringen (non profit) organisaties in Arnhem en omstreken te kunnen helpen met hun uitdagingen op het gebied van internet en social media.

Zie ook ArnhemseNieuwe.com