Strategie implementatie

Slim werken en als het erop aankomt doorzetten om alle facetten van de strategie succesvol te implementeren. Dat is de strategie implementatie. Ook hier geldt de klassieke ‘drie-eenheid’. People, process & technology. De implementatie van je strategie is voor 10% een goed idee en voor 90% slim werken en doorzetten. idr1 weet het en helpt jouw organisatie om het op de juiste manier te doen.

Wat gebeurt er na de succesvolle implementatie van de strategie?
idr1 biedt meerwaarde. Een succesvolle implementatie van een social (nieuwe) media strategie nemen we dan ook erg serieus. Afhankelijk van de strategie moet je organisatie techniek inzetten. En in alle gevallen zal de strategie impact hebben op de processen en mensen binnen je bedrijf.

Na de implementatie past uw organisatie de nieuwe strategie succesvol, gecontroleerd en continue toe. idr1 voert de beschreven business case uit en geven je management de juiste stuurinformatie.

Wat is de hoofdlijn van de strategie implementatie?
1. De strategie werken we uit in een blue print, met daarin:

  • Beschrijving van nieuwe processen
  • Beschrijving van benodigde (nieuwe) competenties en kennis
  • Beschrijving van de benodigde capaciteit
  • Beschrijving van de benodigde techniek
  • Beschrijving van de faseringen
  • Beschrijving van de kosten en tijdlijnen

2. Vervolgens zorgen onze projectmanagers dat het plan volgens planning en kosten wordt uitgevoerd.
3. Uiteindelijk maken we een (technisch) werkende nieuwe situatie, met daarin eventueel monitors.