Strategie vorming

Hebben social media op dit moment een meerwaarde voor jouw organisatie? Dat is de eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen. Wat wordt je strategie? Social media inzetten? De effecten van die social media zelfs versterken door een verdere integratie met je web of CRM omgeving? Of ga je een hele andere koers varen? idr1 stelt graag samen met jouw organisatie vast of social media op dit moment iets toevoegen. Zo niet, dan praten we later weer eens verder.

Wat kan je na het vaststellen van de strategie?
idr1 biedt meerwaarde. En duidelijkheid. We werken een aantal voorstellen concreet, kort cyclisch en in een klein aantal pagina’s uit.
Vervolgens bepalen we samen de toegevoegde waarde van de voorstellen en stellen we prioriteiten. Uiteraard kunnen we ook, indien nodig, de ROI op van deze voorstellen bepalen.

Na deze strategievorming weet je wat je de aankomende maanden of jaren wel of juist niet van de nieuwe media kunt verwachten. Wat moet je doen? In welke omvang? Wat zijn de kosten? En de opbrengsten? idr1 geeft antwoord op je vragen. Kort, bondig en helder.

Wat is de inhoud van de strategische sessie?
Workshop(s) strategie vorming bestaande uit:

  • Kennismaken en gebruiken van de belangrijkste social media netwerken
  • Kennismaken en toepassen van de belangrijkste Social Media business modellen
  • Kennismaking met en uitleg over een aantal smaakmakende succesvolle cases
  • Bestudering bestaande modellen (CEV, CRM, klantenservice, call center etc..) in relatie tot de nieuwe media
  • Brainstorm social media onder leiding van studenten
  • Vaststelling van de toegevoegde waarde van nieuwe media voor uw situatie (ROI)
  • Presentatie en evaluatie van de te volgen strategie